Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Umění tváří v tvář v Týnském chrámu

Dvanáctý ročník festivalu se uskuteční ve dnech 1. – 15. listopadu. Jedná se o nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. Jeho součástí jsou přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven. Jednou z akcí, které pořádá Ústav dějin umění Akademie věd ČR, je také série přednášek v Týnském chrámu, která začíná ve 12.00 hodin. Přednášky se budou týkat vztahu chrámu ke královské rezidenci, jeho utrakvistického období, vztahu k životu města či Josefa Vojtěcha Hellicha. Vstup je volný.

Program Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR nabídne přes 400 akcí po celé ČR. V dopoledních hodinách jsou přednášky a exkurze zaměřeny především na středoškolskou mládež. Odpolední a podvečerní přednášky a doprovodné akce jsou připraveny pro širokou veřejnost.

Dny otevřených dveří ústavů Akademie věd ČR jsou určeny všem návštěvníkům, kteří mají zájem dozvědět se více o nejnovějších trendech v oblasti vědy, o práci vědeckých pracovníků, výzkumných projektech AV ČR, o nejmodernějších vědeckých přístrojích. Více na www.udu.cas.cz. (www.udu.cas.cz, Aleš Pištora)

12. 11. 2012