Vyhledávání Menu

Umírám láskou

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 se v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) koná od 19.30 hodin hudebně literární večer o Písni písní, duchovní poezii vůbec a jejím místě v náboženském životě. Debatovat budou Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka a Peter Vrábel.

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Během večera v barokním refektáři dominikánského kláštera zazní celá skladba v prostorovém 3D formátu a v následné debatě budou hosté hledat odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: Jaké je místo Písně písní v Bibli a jak byla v různých dobách interpretována? Proč je mezi milostnou a duchovní poezií tak velká blízkost? Jak se stává hudba zrcadlem textu a kam text posouvá? Lze liturgický prostor proměnit v pomyslnou náruč pro dialog lásky? Jaké je poselství Písně písní, která po celé generace inspirovala vášnivé hledače Boha i umělce? Hudebně literární večer moderuje Teresie Bečková. Jedná se o společný projekt Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Centra teologie a umění při KTF UK a Dominikánské 8. Více na http://ctu-uk.cz. (http://ctu-uk.cz)

Aleš Pištora 28. 11. 2013