Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - akademický rok 2012/13

Kurz je koncipován jako opakování a přiblížení základů katolického náboženství. Tento ročník bude zaměřen na seznámení s naukou církve formulovanou II. vatikánským koncilem (1. část setkání) a seznámení s Biblí a jejím výkladem v církvi (2. část setkání).

Kurz sestává z osmi setkání v budově Katolické teologické fakulty v Praze-Dejvicích o sobotách v intervalu od října do března. Každé setkání tvoří dvě dvouhodinové přednášky. Garantem kurzu je doc. Aleš Opatrný, Th.D.

Přihlašovat se je možno do 30. června t. r. Přihlášky podávejte písemně nebo elektronicky, formulář i podrobnější informace naleznete na internetu na adrese Katolické teologické fakulty http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html. Případné další informace obdržíte na Katechetickém středisku Arcibiskupství pražského (Praha 6, Thákurova 3), které je pověřeno organizací kurzů a kde se také odevzdávají přihlášky, a to na telefonu 220 181 317 nebo e-mailem: adks@apha.cz. Platí se zápisné 500 Kč.

20. 04. 2012