Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Univerzita třetího věku – teologie pro laiky

Tříletý kurz slouží k doplnění základních znalostí z katolického náboženství a kultury. K získání osvědčení je třeba absolvovat všechny tři ročníky v libovolném pořadí. Studium Univerzity třetího věku je určeno pro širokou veřejnost a k přijetí se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.

Přednášky kurzu se budou konat v osmi sobotách od října do února v sále Pastoračního střediska (kostel sv. Vojtěcha – zadní trakt budovy KTF UK).  Tento ročník je zaměřen na katolické svátosti a dějiny české církve 20. stol. (včetně křesťanského umění). Přednášejícími budou vyučující a doktorandi Katolické teologické fakulty.

Přihlášky přijímá do 30. června 2011 Katechetické středisko Arcibiskupství pražského (Thákurova 3, Praha 6 – budova KTF).  Formuláře přihlášek a bližší informace je možné získat na internetu: www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html nebo v Katechetickém středisku http://adks.apha.cz; tel: 220 181 317; e-mail: adks@apha.cz

V letošním akademickém roce se účastnilo Univerzity třetího věku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 140 posluchačů nejrůznějšího věku a vzdělání, kteří se v teologickém studiu věnovali Duchu svatému a Církvi a z kulturně historického hlediska se zabývali např. náboženským uměním gotiky, renesance a baroka. (Dan Pikálek)

14. 04. 2011