Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Únorový Zpravodaj

Dále se Zpravodaj věnuje zejména různým výročím, která si v arcidiecézi v únoru připomínáme: zve na děkovnou výroční bohoslužbu za Jana Lucemburského a jeho rod; podrobně mapuje plánované události probíhajícího Roku svaté Anežky České sv. Valentin(článek P. PhDr. Marka Pučalíka O.Cr.); u příležitosti svátku sv. Valentina přináší zamyšlení nad vztahem zamilovanosti, snoubenectví a manželství (Mons. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci), připomíná, že na Vyšehradě je uchovávána relikvie sv. Valentina (historický exkurz JUDr. Jana Kotouse, ředitele kanceláře Vyšehradské kapituly) a zve snoubence na pouť k sv. Valentinovi. Dále Zpravodaj připomíná historii čtrnácti pražských františkánů umučených pro víru v 17. století, jejichž beatifikace je očekávána v příštím roce...

Z obvyklých rubrik zmiňme program bohoslužeb přenášených rozhlasem a televizí; rozvrh eucharistického blahoslavený Gerhard Hirschfeldervýstavu v pražských kostelích; výběr informací z Act curiae archiepiscopalis pragensis – věstníku kanceláře pražského arcibiskupství; programy středisek arcibiskupství i dalších subjektů; pozvánky a nabídky nejrůznějších přednášek, akcí, setkání, kulturních událostí...; knižní novinky; duchovní cvičení; aktuální únorový kalendářík i historické kalendárium událostí na území naší arcidiecéze a obecněji v katolické církvi; úmysly apoštolátu modlitby. Rubrika Co znamená... tentokrát objasňuje, kteří světci patří mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků.

Únorový Zpravodaj má tentokrát dvě přílohy: program Pastoračního střediska na letní semestr 2011 a list věnovaný osobnosti nedávno blahoslaveného kaplana Gerharda Hirschfeldera. 

(kh)

 

 »» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754  

02. 02. 2011