Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Únorový Zpravodaj

Uvnitř čísla naleznete mj. několik textů vztahujících se k Národnímu týdnu Relikviářmanželství, obsáhlý rozhovor o expozici Svatovítského pokladu – na otázky redakce odpovídal  Martin Opatrný, správce majetku a ekonom Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Ohlédnutí za prvním vystoupením nového apoštolského nuncia Giuseppeho Leanzy před českými věřícími zprostředkovává přetisk jeho promluvy ve svatovítské katedrále. Informujeme také o převzetí správy chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, v němž nyní Arcibiskupství pražské plánuje řadu nových aktivit.

Dále i v tomto čísle naleznete rubriky, na které jste zvyklí: program bohoslužbeb  přenášených rozhlasem a televizí; rozvrh stálého eucharistického výstavu; výběr informací z Act curiae archiepiscopalis pragensis – věstníku kanceláře pražského arcibiskupství; programy středisek arcibiskupství i dalších subjektů (Arcidiecézního centra pro mládež, Komunity Chemin Neuf, Komunitního centra sv. Prokopa, Akademické farnosti Praha, poutního místa Svatá Hora, Pastoračního centra sv. Tomáše, Provincie kapucínů v ČR, Domova sv. Karla Boromejského ad.); pozvánky a nabídky nejrůznějších přednášek, akcí, setkání, kulturních událostí...; knižní novinky; duchovní cvičení; aktuální únorový kalendářík i historické kalendárium událostí na území naší arcidiecéze a obecněji v katolické církvi; úmysly apoštolátu modlitby na únor.

Upozorňujeme také na změnu v diáři kardinála Duky, o níž jsme se dozvěděli ve chvíli, kdy byl Zpravodaj již v tisku:

Ve Zpravodaji (str. 7) se u data 5. 2. uvádí, že mše sv. s dedikací oltáře v kostele sv. Mikuláše v Benešově se koná v 10:30. Správný čas konání této události je v 9:30. Děkujeme za pochopení.

(kv)

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail:
arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754 

30. 01. 2012