Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Varovné upozornění na Nadační fond dětí Matky Terezy

Dopisy, které jsou jménem tohoto fondu rozesílány, jsou podepsány sestrou Myrnou. Na internetových stránkách fondu je její fotografie v oděvu připomínajícím řeholní šat a uvedena pod jménem Myrna Velasco, nikde však není uvedeno, kterého řádu je členkou, takovou informaci nemá k dispozici ani Arcibiskupství pražské, ani Misionářky Lásky, známější pod lidovým názvem Sestry Matky Terezy.

Zakladateli fondu jsou Nathan Barnes a Crystal Chen, oba bytem v Kalifornii (U.S.A.), revizorem fondu je Bruce Barnes, bytem na stejné adrese jako Nathan Barnes. Nathan Barnes je též předsedou správní rady (podle výpisu z nadačního rejstříku), dalšími členy správní rady jsou Tzong Ting Wu, bytem rovněž v Kalifornii, a již uvedený Crystal Chen. Na internetových stránkách fondu jsou však jako vedení fondu uvedeni Dr. Sajan George (bez další identifikace) jako předseda správní rady a již zmíněná sestra Myrna jako poradce. Ani jedna z uvedených osob není sestrám Matky Terezy známa.

Všechny tyto nesrovnalosti a nejasnosti, dále fakt, že uvedený fond nikdy nepožádal sestry Matky Terezy o souhlas s použitím jména Matky Terezy pro svou činnost, neprůkaznost informací o využití případně získaných prostředků (na adrese fondu v Praze se nepodařilo zastihnout nikoho, kdo by byl kompetentní podat o tom jakoukoli informaci) a v neposlední řadě i způsob, jakým je formulován „Odpovědní darovací formulář“, rozesílaný fondem (formulace „Nadační fond dětí Matky Terezy se s radostí pomodlí Vaším jménem za to, co je …“ nenajde oporu ani v spiritualitě Matky Terezy, ani v žádné jiné křesťanské spiritualitě), vede pražského arcibiskupa k tomu, že Nadační fond dětí Matky Terezy nepovažuje za důvěryhodnou instituci. Arcibiskupství pražské proto varuje věřící před podporou tohoto fondu.

01. 03. 2008