Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Upozornění pro média

Jmenovaný arcibiskup pražský dále sděluje, že do převzetí úřadu 10. 4. 2010 nebude hovořit do věcí týkajících se arcidiecéze pražské, neboť do té doby arcidiecézi spravuje kardinál Miloslav Vlk; nadto mají přednost pracovní jednání před veřejnou prezentací změny v úřadu arcibiskupa. V tomto smyslu jsou média žádána, aby podle možností odložila své prosby o kontakt a interview s novým arcibiskupem na dobu, kdy bude arcidiecézi pražskou plnoprávně spravovat. Mons. Duka dále vyzývá, aby jej média nekontaktovala na osobních telefonech, ale prostřednictvím sekretáře (p. Macek, 776 104 206, 495 063 626) – nejedná se o neochotu, nýbrž o organizační nutnost, a vyhrazuje si právo žádosti médií odmítnout.

22. 02. 2010