Vyhledávání Menu

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK oslaví 10 let od založení

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP promluví jako velký kancléř teologické fakulty 19. listopadu 2013 od 16.00 v budově Arcibiskupského semináře (Thákurova 3, Praha 6) na oslavách 10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Při této příležitosti bude udělena zlatá medaile Univerzity Karlovy Prof. Dr. Bruno Kleinovi, Filozofická fakulta Technické univerzity v Drážďanech, katedra pro dějiny křesťanského umění pozdní antiky a středověku. Zároveň proběhne prezentace nových knih Ústavu, které ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK vydalo Nakladatelství Lidové noviny: Jiří Kuthan, Královské dílo v době Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců (díl druhý: města, církev, korunní země) a 4 svazky ediční řady OPERA FACULTATIS THEOLOGIÆ CATHOLICÆ UNIVERSITATIS CAROLINÆ PRAGENSIS – HISTORIA ET HISTORIA ARTIUM.

Po skončení shromáždění a prezentace jsou účastníci zváni na přátelské setkání. Více na www.ktf.cuni.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 11. 2013