Vyhledávání Menu

Ústředí Lesní správy

60353

Pracoviště Lesní správy - budova Arcibiskupského semináře

Náplň

61181Ústředí Lesní správy řídí jednotlivá polesí, zabezpečuje pro lesnický provoz výkon specializovaných činností (viz. jednotlivé pracovní pozice níže), uskutečňuje obchodní a platební styk, jedná za Lesní správu s dalšími útvary arcibiskupství a poskytuje jim součinnost, odborně podporuje církevní právnické osoby podřízené arcibiskupství, jedná za arcibiskupství v záležitostech lesního hospodářství a myslivosti s dodavateli, odběrateli a jinými smluvními partnery, dále s úřady, sousedy a odbornou i širokou veřejností.
Podrobnosti k vybraným činnostem naleznete zde: lesní výroba, obchod se dřevem, myslivost, dotace, veřejnost a ochrana přírody.

Osoby

61032Ředitel Lesní správy: Ing. Milan Mochán (milan.mochan@apha.cz, 220 181 721, na obrázku)
Sekretářka: Anna Součková (anna.souckova@apha.cz, 220 181 721)
Zástupce ředitele LES pro výrobu: Ing. Ondřej Vybíral (ondrej.vybiral@apha.cz, 220 181 611, 733 755 698)
Vedoucí odbytu: Ing. Kamil Novák (kamil.novak@apha.cz, 220 181 796, 731 140 703)
Referent LHP-LHE-OLH: Ing. Pavel Semerád (pavel.semerad@apha.cz, 220 181 514, 731 429 599)
Referent myslivosti a dotací: Ing. Jiří Horák (jiri.horak@apha.cz, 220 181 514, 731 591 692)
Referent pozemkové evidence: Mgr. Martina Štěpánková (martina.stepankova@apha.cz, 220 181 633, 739 544 995)
Referent lesnických staveb: Ing. Jakub Caska Ph.D. (jakub.caska@apha.cz, 220 181 611, 605 206 707)
Provozní inspektor: Ing. Tomáš Gerling (tomas.gerling@apha.cz, 774 671 573)
Vedoucí účetní: Milada Hájková (milada.hajkova@apha.cz, 220 181 717, 739 539 810)
Účetní: Ing. Ivana Hechtová (ivana.hechtova@apha.cz, 220 181 728, 731 621 080)
Ekonomický analytik: Ing. Jana Benešová (jana.benesova@apha.cz, 220 181 610, 739 544 996) 
Referent dotací: Ing. Etela Hortová (etela.hortová@apha.cz, 220 181 633)


10. 05. 2016