Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Uvedení Lukáše Petřvalského do liturgické služby varhaníka

Při mši svaté uvede pražský arcibiskup do liturgické funkce berounského titulárního varhaníka Lukáše Petřvalského. Tento varhaník, ale také hudební skladatel se k varhannímu pultu v Berouně posadil poprvé v lednu 2003. Jak řekl v rozhovoru pro Berounský region, varhaníka v kostele dělal vlastně od dvanácti let. V roce 1998 dostal nabídku na místo varhaníka u Sv. Ignáce na Karlově náměstí. Tam se setkal s jezuity, kteří mu otevřeli cestu do světa. Předtím však Lukáš Petřvalský, který je mimo jiné také členem Liturgické komise při České biskupské konferenci a Papežské společnosti pro liturgickou hudbu Universa Laus, studovat muzikologii v Praze a pod vedením profesora Douši kompozici.

Druhý vatikánský koncil otevřel širší možnosti zapojení laiků do liturgie v podobě lektorátu a akolytátu. Služebníci církve tedy nejsou jen jáhni, kněží a biskupové, ale též i laici vyznačující se duchem služby. Liturgická hudba je integrální součástí liturgie, a proto ti, kdo o ni pečují, jsou taktéž služebníky církve. Přijetí takové služby znamená vyjádření souhlasu s povoláním, ke kterému konkrétního člověka volá Bůh. Prakticky to znamená, že povolaný si je vědom darů od Boha (talenty, schopnosti a dovednosti, své osobnostní dispozice) a chce je využívat k naplnění poslání, k němuž jej Bůh povolává. Do liturgie je vsazena zvláštní modlitba, v níž se celé shromáždění modlí za to, aby dotyčný plnil svou službu zodpovědně a věrně, nehledal svou vlastní slávu a pomáhal přivádět ostatní k Bohu. (ap)

17. 08. 2009