Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Uvedení nového kanovníka Vyšehradské kapituly Mons. Aleše Opatrného

Mons. Doc. Ing Aleš Opatrný, Th.D.

Narodil se roku 1944 v Praze.

Vystudoval Fakultu strojní na ČVUT v Praze, Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze – Litoměřicích a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 

Roku 1974 byl vysvěcen na kněze a působil v duchovní správě v Plzni a Toužimi.
V Arcidiecézi pražské pracoval jako ředitel Pastoračního střediska a jako odborný asistent a vedoucí Katedry pastorálních oborů a právních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Je spoluzakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

V současné době je Mons. Aleš Opatrný biskupským vikářem pro pastoraci v Arcidiecézi pražské. Je členem kněžské rady a proděkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde je rovněž docentem Katedry pastorálních oborů a právních věd.

Mons. Aleš Opatrný je autorem řady knih věnujících se pastorační péči.

pozvánka (dokument MS Word)pozvánka

(LV)

14. 07. 2009