Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Arcibiskupském paláci zazní hudba M. Kabeláče a O. Messiaena

Letošní program festivalu připomíná několik výročí. Vedle 330 let od narození Antonia Vivaldiho, jehož duchovní hudbou byl celý festival zahájen, je to také 100 let od narození vynikajících skladatelů – novátorů 20. století Miloslava Kabeláče a Oliviera Messiaena, jejichž duchovní tvorba je neobyčejně nabitá hlubokým výrazem. Koncert pořádaný ve spolupráci s Uměleckou besedou v Praze přináší Osudová dramata člověka – jednu z posledních skladeb Miloslava Kabeláče a Quatuor pour la fin du temps (Kvartet pro konec času) Oliviera Messiaena.

Osudová dramata člověka op. 56 patří k posledním skladbám Miloslava Kabeláče. Jsou koncipována jako sonáta pro trubku, bicí nástroje, klavír a recitaci. Mezi čtyři věty sonáty jsou vložena tři intermedia. Hudební materiál jednotlivých vět tvoří citáty z dřívějších Kabeláčových skladeb.

Quatuor pour la fin du temps (Kvartet pro konec času) napsal Olivier Messiaen v zajateckém táboře ve slezském Stalagu v roce 1940 pro hudebníky a nástroje, které byly k dispozici. (Na klavíru, na který hrál sám autor, se některé klapky samy nevracely, bylo je potřeba zdvihnout zpět, violoncello mělo jen tři struny.). Premiéra byla v lednu 1941 před 5 000 spoluvězni a skladba byla provedena v nesnesitelné zimě. Zajatecký tábor ležel pod sněhem. Messiaen vzpomíná, že nikdy jeho hudba nebyla vyslechnuta tak pozorně a s takovým pochopením. Od té doby patří k stěžejním dílům komorní tvorby 20. století.

Obě skladby zazní v provedení vynikajících mladých umělců, z nichž se mnozí výrazně věnují interpretaci soudobé hudby. Učinkují Dalibor Pavlovic – trubka, Markéta Mazourová – bicí nástroje, Petra Milarová – klavír, Filip Sychra – recitace, Anna Ptáková – klarinet a Artemis trio (Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – violoncello, Jana Holmanová – klavír). (www.sdh.cz, ap)

Bližší informace získáte na adrese: http://svs.sdh.cz/.

18. 09. 2008