Vyhledávání Menu

V bazilice sv. Jiří zazní Kšicova Mše ke svaté Ludmile

Při mši svaté ke cti sv. Ludmily, kterou bude v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě sloužit 16. září 2014 od 18.00 hodin biskup Václav Malý, zazní kompozice současného ředitele kůru a dómského varhaníka Josefa Kšici. Mši ke svaté Ludmile provede pod jeho vedením Pražský katedrální sbor. Od 17.00 hodin se tamtéž představí pohybové divadlo „Kořeny a křídla svaté Ludmily“.

„Cílem celoročního projektu Kořeny a křídla sv. Ludmily je vytvořit v procesu prožitku a hledání cest do minulosti za sv. Ludmilou netradičně pojaté pohybové divadlo, které chce připomenout matku našeho národa a zároveň zaktivizovat náš zájem o tuto první ženu naší historie, kterou známe jménem,“ říká členka realizačního týmu Jája Trojanová. Na jevišti spolu vystupuje padesát pět účastníků, při představení se setkávají vnučky s babičkami a matky s dcerami, typické je propojení tanečního, hudebního, výtvarného a divadelního oboru.

Oslavy sv. Ludmily proběhnou také na dalších místech. Berounská farnost a Sdružení sv. Ludmily zvou na starobylé poutní místo Tetín. Poutní mši svatou bude 20. září od 11.00 hodin sloužit generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 21. září zúčastní pouti ke sv. Ludmile na Levý Hradec. Mši svatou na louce před kostelem bude sloužit od 10.00 hodin.

Sv. Ludmila, z knížecího rodu Pšovanů, se narodila kolem roku 860. Křest přijala z rukou některého ze slovanských misionářů z Velké Moravy, snad přímo od sv. Metoděje. Měla sedm dětí, z nichž dva, Spytihněv a Vratislav, postupně vládli po smrti Ludmilina manžela, knížete Bořivoje. Když zemřel i Vratislav (13. února 921), bylo jeho synovi, pozdějšímu knížeti Václavovi, pouze 13 let. Regentství bylo svěřeno Václavově matce Drahomíře, ale výchova Václava a jeho bratra Boleslava Ludmile. Toto rozhodnutí zemských velmožů však vedlo k neshodám, které vyvrcholily v noci z 15. na 16. září 921, kdy Ludmilu na Tetíně zavraždili členové Drahomířiny družiny. Sv. Václav nechal Ludmiliny ostatky převézt do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Za svatou byla oficiálně uznána v letech 1143 – 1144. Je považována za patronku matek, babiček a vychovatelů. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 09. 2014