Vyhledávání Menu

V Bohnicích si připomenou posvěcení kostela

Na náměstí ve Starých Bohnicích pořádá v neděli 17. května 2015 bohnická farnost ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 „Starobohnické posvícení“. Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla začíná v 11.00 hodin. Během dne vystoupí muzikanti, tanečníci, kejklíři a otevřeno bude středověké tržiště.

Během dne bude otevřena farní zahrada, kde bude probíhat program pro děti. Historické okamžiky přiblíží „průvod krále Vladislava“, kteří budou vlastně dva: Vladislav I. se svojí chotí a družinou, který se v roce 1158 účastnil vysvěcení kostela a potom také o 300 let mladší král Vladislav II. Jagelonský, který do Bohnic zavítá poprvé.

Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz posvícení znamená totéž co posvěcení. Slavilo se původně ve výroční den posvěcení kostela, které bylo vždy velmi slavnostně připomínáno. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení roku 1786 císař Josef II. nařídil slavit posvícení jednotně třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla – odtud termín havelské posvícení. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.

Kostel svatého Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích byl vysvěcen 30. května 1158 biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava a jeho ženy Judity. Autentika kostela (doklad o vykonaném svěcení, tedy vlastně zakládací listina) je zachována v originále, tvoří nejstarší dokument tohoto druhu v Archivu hlavního města Prahy a je prohlášena za kulturní památku. Více na http://starebohnice.cz. (http://starebohnice.cz)

Aleš Pištora 12. 05. 2015