Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V co věří ti, kdo nevěří?

P. Benedikt Mohelník, OP, provinciál Řádu bratří kazatelů, a Mons. Tomáš Halík, vyučující na katedře filosofie a religionistiky FF UK, budou společně hovořit na témata spojená s ideou nádvoří národů jako prostoru pro dialog katolíků se společností, s agnostiky, s nevěřícími. Položí si otázky, čím přispívají nevěřící k záchraně světa? Jak vypadá jejich modlitba? Jak hledají pravdu? A zaměří se na specifickou podobu dialogu s nevěřícími v naší zemi.

Římsko-katolická farnost v Praze 10 - Strašnicích připravila projekt věnovaný sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství. Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chceme nejen věřící, ale také všechny další zájemce seznamovat s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Více na www.i17-11.cz. (www.i17-11.cz)

07. 03. 2013