Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Hostivaři jsou k vidění vzácné fresky

Na fresce je znázorněn Kristus se svatozáří v dvojí podobě. Kristus oslavený, zmrtvýchvstalý sedí na trůnu na nebesích a na kolenou má Krista ukřižovaného. Podle prof. Jana Royta jde o předobraz toho, čemu se v odborné literatuře říká „Trůn boží milosti“. Dvojí podoba Krista je obklopena anděly a symboly čtyř evangelistů. Pod nimi je zobrazen Jan Křtitel, patron kostela, a sv. Vojtěch, patron arcidiecéze. Ještě níže je tzv. mariánský motiv, výjevy ze života Panny Marie a Svaté rodiny.

Tematicky je freska velmi bohatá a vyplňuje úplně celou hořejší část apsidy. Dosud však není odhalena celá. Další etapa restaurátorských prací by měla začít na jaře. V rámci ní budou pravděpodobně obnovena také dříve zazděná okna, která byla součástí fresky. U samotné malby se jedná o techniku „fresco – secco“, kdy byl do ještě vlhké zavadlé omítky nanesen obrys celé kresby. Po uschnutí byly práškovou metodou na sucho rozkresleny detaily malby.

Jelikož je celý farní areál vyhlášen za památkovou zónu, byl podmínkou zahájení rekonstrukce kostela, do které se administrátor farnosti P. Mariusz Kuźniar pustil, restaurátorský průzkum. Právě jeho výsledkem byl objev vzácných fresek. K jejich restaurování bylo zapotřebí sehnat potřebné prostředky. „Část se financovala ze sbírky věřících. Požádali jsme také o spolupráci Arcibiskupství, Magistrát města Prahy a Ministerstvo kultury,“ říká P. Kuźniar. Z části peněz, která již byla vyplacena, se financovala první etapa rekonstrukce. Celá freska by měla být zrestaurována do konce letošního roku.

Stavba původně jednolodního románského kostela pochází asi z 11. století. Skládá se z polokruhové apsidy a z obdélníkové lodi s rovným stropem. V severní části lodi je pozdější gotický vchod zazděný náhrobním kamenem. V 18. století nahradila dvě nová barokní okna původní románské, které bylo zazděno a později opět obnoveno. Roku 1864 byla původní střecha lodi snížena a postavena věž. (ap)

18. 01. 2010