Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Kanadě zemřel P. Jiří Maria Svoboda

Jiří Maria Svoboda se narodil 8. května 1913 v Praze. Po ukončení teologických studií odešel do Říma, kde se v letech 1933-1938 věnoval na Lateránské univerzitě filosofii a teologii. Kněžské svěcení pro pražskou arcidiecézi přijal v Římě 18. prosince 1937. V následujících 12 letech P. Svoboda sloužil na různých místech pražské arcidiecéze – v Boru, Roudnici, Líbeznicích, Budeničkách u Kladna a v pražských farnostech Nejsvětějšího Srdce a sv. Jindřicha.

Po emigraci působil několik měsíců v mnichovské arcidiecézi. Poté odešel do Kanady a sloužil jako kaplan na různých místech diecéze St. Boniface ve Winnipegu. Z činné služby odešel roku 1979, vždy byl ale k dispozici jako výpomocný duchovní. Po dohodě s arcidiecézí Winnipeg se nicméně do duchovní služby vrátil a v letech 1983-1996 spravoval českou farnost Panny Marie Fatimské, v letech 2000-2004 pak vypomáhal ve farnosti v Letellier. Díky znalosti mnoha cizích jazyků mohl sloužit lidem v různých národnostních komunitách a jeho službu umocňovalo i postavení biritualisty – kněze s povolením sloužit v západním, římskokatolickém, i východním, řeckokatolickém obřadu.

V prosinci roku 2008 musel být hospitalizován a posléze byl umístěn v domově pro seniory Taché, kde v neděli 17. ledna 2010 zemřel. Pohřební mši za českého rodáka sloužil v pátek 22. ledna v katedrále sv. Bonifáce biskup Albert LeGatt a rakev se zesnulým byla poté uložena na místním hřbitově.

Převzato z TS ČBK.

25. 01. 2010