Vyhledávání Menu

V Karolinu promluví dva laureáti Templetonovy ceny: Tomáš Halík a Charles Taylor

Univerzita Karlova a Templetonova nadace pořádají slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny, které se koná v pondělí 8. prosince 2014 od 17.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina. Své příspěvky přednese náboženský myslitel Tomáš Halíka a filosof Charles Taylor.

Letošní cyklus Templetonovských přednášek, s nimiž Tomáš Halík vystupoval na různých světových univerzitách, bude završen v Praze. Zde si přítomní posluchači budou moci vyslechnout také příspěvek dalšího nositele Templetonovy ceny, jednoho z největších současných filosofů Charlese Taylora. Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima mu při této příležitosti udělí zlatou medaili Univerzity Karlovy. Během slavnostního odpoledne vystoupí také prorektora UK prof. Jan Royt, předseda Templetonovy nadace John M. Templeton Jr. a ministr kultury Daniel Herman.

Tomáš Halík (1948) přednáší filozofii a sociologii náboženství na Univerzitě Karlově, od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a působí jako farář pražské Akademické farnosti. Za komunistického režimu byl aktivní v náboženském a kulturním disentu a patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty do všech 6 kontinentů. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990) a Papež Benedikt XVI. čestným prelátem Jeho svatosti (2008). Svými četnými publikacemi a přednáškami doma i v zahraničí oslovuje nejen křesťany, ale také ty, kteří své životní směřování teprve hledají. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí. Nedávno byl papežem Františkem spolu s ostatními experty na mezináboženské vztahy z různých částí světa přizván do Vatikánu k přijetí deklarace proti otroctví.

Templetonova cena (nazývaná též "Nobelova cena" pro oblast spirituality) je oceněním žijící osobnosti, která výjimečným způsobem přispěla k prohloubení duchovní dimenze života svým myšlením, objevy nebo praktickou činností. Značný finanční obnos, převyšující podle pokynu zakladatele vždy obnos Nobelovy ceny, je určen pro osvětové účely podle volby laureáta. První nositelkou této ceny v roce 1973 byla Matka Tereza z Kalkaty a následovalo významných světových osobností včetně indického prezidenta Rádhakrišnana, Alexandra Solženicyna či Carla Friedricha von Weizäckera; v posledních dvou letech byli touto cenou odměněni nositelé Nobelovy ceny míru Tändzin Gjamccho (14. tibetský dalajláma) a biskup Desmond Tutu. Tomáš Halík se stal 44. nositelem této ceny. Více na www.cuni.cz. (Aleš Pištora, www.cuni.cz)

Aleš Pištora 05. 12. 2014