Vyhledávání Menu

V katedrále budou zpívat Kapři


V den titulární slavnosti katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude 15. června 2016 od 18.00 hodin mši svatou ve Svatovítském chrámu sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Historicky poprvé doprovodí poutní bohoslužbu rytmická mládežnická skupina KaPři.


63044

Foto: http://kapela-prichovice.cz/


KaPři (Kapela Příchovice) je křesťanské hudební společenství, které vzniklo v roce 2006 v Centru života mládeže Křižovatka v Jizerských horách v Příchovicích, členové ale pocházejí z rozličných koutů naší republiky. Doprovázejí mnohá křesťanská setkání (diecézní setkání, SKAM, Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou v roce 2012), mše svaté a jiné události (biřmování, svatby, Noc kostelů), každoročně pořádají adventní a vánoční koncerty. Jejich hudba je inspirována folkem, jazzem, rockem i klasickou hudbou.

O životě sv. Víta máme velmi málo údajů. Narodil se kolem roku 297 na Sicílii a zemřel za Diokleciánova pronásledování mučednickou smrtí – údaje o místě smrti se liší. Prokazatelně byl ctěn již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, které jej považují za svého patrona. Jeho památka se připomíná 15. června. Více na www.katedralasvatehovita.cz a www.kapela-prichovice.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 06. 2016