Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Kladně si připomenou 100. výročí narození biskupa Lebedy

Liturgii bude doprovázet rozdělovský chrámový sbor. Po mši svaté proběhne přátelské setkání v klubovně farnosti, kde si účastnici připomenou památku pražského pomocného biskupa. Zazní vzpomínky pamětníků a spolupracovníků, budou promítány historické fotografie. Ze setkání se připravuje internetový sborník. Rozdělovská farnost dlouhodobě shromažďuje Lebedovy bibliofilské tisky, které jsou také zpřístupněny na webu farnosti.

Jan Lebeda se narodil roku 1913 v Praze. Po absolvování Arcibiskupského gymnázia a Teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl v roce 1937 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan nejdříve v Kolíně a pak v Praze u sv. Štěpána. V letech 1943–1952 byl spirituálem kněžského semináře v Praze. Potom působil jako administrátor v Řevničově a v Kladně-Rozdělově. V roce 1968 se stává administrátorem u sv. Václava a kanovníkem Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, odkud byl v roce 1980 povolán do Metropolitní kapituly sv. Víta v Praze, kde byl od roku 1987 proboštem. V roce 1986 se ujal funkce generálního vikáře a v roce 1988 byl vysvěcen na pomocného biskupa pražského (titulární biskup novenský). Zemřel 5. listopadu roku 1991. Více na www.farnostrozdelov.cz. (Aleš Pištora)

16. 04. 2013