Vyhledávání Menu

V Klementinu bude vystaveno Palladium

Do výstavy „Obrázky z pouti“, která v současné době probíhá v pražském Klementinu, zapůjčila Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem. Kopie Palladia, která požívá úcty originálu, bude vystaven 6. - 7. června 2014.

Palladium země české je malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Je uchováván v pokladnici kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi a v roce 2009 si pražská arcidiecéze připomněla 400 let od prohlášení tohoto staroboleslavského mariánského obrazu za záštitu (palladium) českých zemí. Stalo se tak roku 1609 po vydání Rudolfova majestátu, kdy čeští katolíci putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit o záchranu katolické víry.

Výstava v Klementinu, která jinak potrvá do 22. června, prostřednictvím 250 exponátů představuje významná i méně známá poutní místa Čech a Moravy. Reflektuje také rozmanitost užívaných materiálů, způsobů výroby a výzdoby svatých obrázků. Svaté obrázky byly prostředkem i projevem lidové zbožnosti širokých vrstev lidí. Dostával je novorozenec od svého kmotra do kolébky, děti při prvním svatém přijímání v kostele, při biřmování a také se vkládaly do rakve na poslední cestu zemřelým. Doprovázely každého křesťana od narození až do smrti. (Aleš Pištora, www.nkp.cz)

Aleš Pištora 06. 06. 2014