Vyhledávání Menu

V KLEMENTINU SE PŘEDSTAVÍ STAVBY RODINY LURAGŮ


Výstava, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, představí od 15. prosince 2015 do 15. ledna 2016 v Křížovnické chodbě Klementina stavby Carla a Anselma Luragů, které se zachovaly v Čechách do dnešních dnů. Slavnostního otevření se 15. prosince zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.


52032


V loňském roce uplynulo 400 let od narození Carla Luraga a 250 let od úmrtí Anselma Luraga, dvou vynikajících vlašských architektů působících v Praze a v českých zemích. Patřili k rozvětvené rodině Luragů, pocházejících ze severní Itálie, a k velké rodině vlašských zedníků, kameníků, stavitelů a architektů, kteří se nesmazatelně zapsali do architektonického dědictví naší země. Výstava, kterou připravilo Kotěrovo centrum architektury, představuje prostřednictvím putování po stavbách Carla a Anselma Luragů v jednotlivých krajích, městech a místech alespoň část jedinečného architektonického a kulturního dědictví, zachovaného do dnešních dnů.

Carlo Lurago (1615 – 1684) byl jedním z nejvýznamnějších architektů českého a pražského baroka. Carlo Lurago pocházel z rozvětvené umělecké rodiny, roku 1638 ve věku 23 let přišel do Prahy a pracoval zejména pro jezuitský řád a na řadě šlechtických paláců. Mezi jeho nejvýznamnější stavby v Praze patří Klementinum a přestavba kostela Nejsvětějšího Salvátora, jezuitská kolej na Malé Straně, kostel sv. Ignáce a kolej na Karlově náměstí.

Anselmo Lurago (1701 – 1765) byl rovněž stavitelem italského původu. Učil se u architekta F. M. Kaňky a byl dvorním stavitelem přestavby Pražského hradu. Stal se nástupcem Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Navázal na jeho práci na kostele sv. Mikuláše na Malé straně, kostele sv. Tomáše nebo v Břevnovském klášteře. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 11. 12. 2015