Vyhledávání Menu

V Klementinu si lidé připomenou lidického faráře Štemberku

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 4. února 2015 od 18.00 hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina zúčastní vzpomínkového večera k výročí narození lidického faráře Josefa Štemberky, který organizuje Český svaz bojovníků za svobodu.

P. Josef Štemberka byl posledním lidickým farářem. Byl u toho, když do osudu vesnice i zasáhl sled událostí po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha na přelomu května a června 1942. Přestože P. Štemberka tušil určité nebezpečí, odmítl z vesnice odjet. V noci z 9. na 10. června byla obec včetně fary přepadena gestapem. Josefu Štemberkovi byla snad dokonce nabízena možnost, aby odešel. Třiasedmdesátiletý bělovlasý farář žijící třiatřicet let v Lidicích však nabídku nepřijal. Neexistuje jediný svědek, který by dovolil nahlédnout na poslední hodiny prožité ve stodole Horákova statku, kde byl s ostatními lidickými muži P. Štemberka zavřený. Je však velmi pravděpodobné, že v této beznadějné chvíli dodával svým farníkům sílu, odvahu i víru. Ke zdi Horákova statku se P. Štemberka v roce 1942 postavil jako jeden z posledních.

Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. Posláním svazu je zejména přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů státu a tlumočit stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům. Více na www.zasvobodu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 01. 2015