Vyhledávání Menu

V kostele sázavského kláštera byly nalezeny historické dokumenty

V makovici věže gotického kostela Panny Marie a sv. Jana Křtitele v areálu Sázavského kláštera našli horolezci při opravě střechy schránku s listinami, mincemi a dobovými dokumenty. Prozkoumány budou odborníky Národního památkového ústavu a jejich kopie vystaví klášter ve své expozici.

„Podle prvního náhledu listina zřejmě popisuje poslední rekonstrukce věže a napsali ji v první části krásným rukopisem benediktini před zrušením kláštera," řekl duchovní správce sázavské farnosti u sv. Prokopa Radim Cigánek, který se spolu s kastelánkou Slávkou Matoušovou a sázavským starostou Petrem Šibravou zúčastnil otevření schránky. V ní byl nalezen latinsky psaný text opatřený dvěma otisky pečetě nejspíše posledního benediktinského opata Sázavského kláštera Leandra Kramáře z doby před zrušením kláštera v roce 1785 Josefem II. Na originál tohoto rukopisu pak v polovině 19. století sepsal farář sázavské farnosti humanistickým písmem v českém jazyce záznam o poškození věže při vichřici. Kromě rukopisu obsahovala plechová krabička mimo jiné v tištěném letáku zabalenou hrst pravděpodobně prsti ze Svaté země, minci, dva medailonky s vyobrazením svatého Benedikta a přívěsek ve tvaru kříže.

„Je zajímavé, že tam byly věci, které se pravděpodobně týkají Svaté země, života Ježíše Krista, tedy důkaz toho, že generace před námi měly opravdu hluboké zakořenění. Byly si vědomy toho, že vztah k Ježíši Kristu a k Matce Boží nás dokáže přenést nejistými obdobími v lidských dějinách. Nyní žijeme také v době určitých nejistot, ale možná v tom 18. století, v době rušení klášterů, také mniši zažívali něco podobného,“ poznamenal Pater Radim Cigánek, který se duchovním správcem sázavské farnosti stal teprve před měsícem. Podle něho zápis svědčí o tom, že duchovní správu sázavského kláštera převzal v 19. století farář běžné farnosti.

Gotický chrám, na jehož stavbě se podílela huť Matyáše z Arrasu a který měl ve 13. století nahradit kostel románský, nebyl kvůli vpádu husitů a vyhnání benediktinských mnichů nikdy dokončen. Dokončeno bylo jen kněžiště a jižní loď s monumentální věží. Od poloviny 17. století se barokně upravené kněžiště gotického chrámu stalo celistvým chrámem. V současné době probíhají opravy střechy věže včetně krovu, výměna šindelové krytiny a hodinového ciferníku. Rekonstrukce by měla být hotová příští rok. (Aleš Pištora, Radim Cigánek, www.posazavi.com)

Aleš Pištora 04. 08. 2014