Vyhledávání Menu

V kostele sv. Antonína s papežem Františkem

Při příležitosti 100 let od posvěcení kostela sv. Antonína v Holešovicích pořádá místní farnost 1. října 2014 od 19.15 hodin ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky diskusní večer. V kostele sv. Antonína budou o papeži Františkovi rozmlouvat Ludvík Armbruster SJ, historik Jaroslav Šebek a redaktorka Anna Mátiková FSP.

Oslavy 100. výročí postavení Holešovického kostela probíhají téměř celý rok. Vyšla již kniha, která přibližuje uměleckohistorické památky a stavební vývoj kostela sv. Antonína a věnuje se i historii filiálního kostela sv. Klimenta v Bubnech. Dne 29. září byla vydána dřevěná výroční turistická známka. Slavnostní pontifikální mši svatou ve výroční den posvěcení kostela bude sloužit kardinál Dominik Duka OP v sobotu 25. října 2014 od 15.00 hodin.

Kostel sv. Antonína je novogotickou stavbou z let 1908 až 1911 dle návrhu arch. Františka Mikše a akademického sochaře Štěpána Zálešáka. Vzhled kostela (zejména dvojice věží) je částečně převzatý z Týnského chrámu. Nedávno byla na složitých tvarech novogotické severní věže byla vyměněna původní břidlicová krytina včetně klempířských prvků. Poškozené části krovu byly opraveny šetrným způsobem respektujícím původní technologie a tvary. Společně s opravou střechy kameníci vyměnili vadné části kamenické výzdoby fasády a věží. Při demontáži kříže s makovicí bylo nalezeno pouzdro obsahující informace z doby výstavby kostela, tedy z let 1908–1911. Restaurováno bylo nedávno také západního průčelí kostela. Více na www.svatyantonin.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 09. 2014