Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V kostele sv. Haštala skončil archeologický průzkum

Po vyřízení zákonných náležitostí a podle připraveného harmonogramu byl v úterý 16. února 2010 zahájen archeologický výzkum. Archeologové Národního památkového ústavu v Praze se zaměřili na místo, kde byly geofyzikálním průzkumem zachyceny dvě anomálie. Poté, co byla restaurátory rozebrána podlaha při severní stěně presbytáře kostela a vyzvednuta masivní opuková deska před hlavním oltářem, byl zahájen vlastní archeologický průzkum.

V první sondě byla pod vyzdviženou deskou rozebrána vrstva rozrušené malty s úlomky opuky, v níž byly zjištěny nálezy novověkého stáří. Pod touto vrstvou byly odkryty části zděných konstrukcí. V druhé sondě při severní stěně presbytáře byla těsně pod maltovým ložem dlažby odkryta cihlová klenba hrobky. Odkrytou situaci posoudila přítomná odborná komise a z důvodu minimálního narušení doporučila zjistit obsah hrobky pomocí vrtu a průzkumu mikrokamerou.

Tento výzkum byl realizován ve středu 17. února 2010. V klenbě hrobky byl provrtán otvor, kterým byla dovnitř spuštěna kamera. Ukázalo se, že jde o poměrně rozměrnou hrobku s hloubkou přes 3,5 m od vrcholu klenby. Na jejím dně bylo navršeno několik dřevěných rakví s barokní malovanou výzdobou, v jednom případě s letopočtem 1759.

Ve své oficiální zprávě archeologové Jaroslav Podliska, Ph.D., a PhDr. Zdeněk Dragoun spolu s prof. Petrem Sommerem za odbornou komisi konstatovali, že výzkum dostatečně zodpověděl položené otázky. Situace v první sondě vylučuje možnost, že by pod opukovou deskou existoval prostor pro sekundární uložení lidských ostatků. Hrobka objevená v druhé sondě je standardním kostelním pohřebním prostorem, který byl dle zjištěného letopočtu na jedné z rakví, funkční ještě po polovině 18. století. Situace v hrobce nenasvědčuje druhotnému umístění přenesených ostatků v relikviářové schráně a doba jejího vzniku nekoresponduje s dobou předpokládaného středověkého přenesení ostatků. Problém druhotného uložení ostatků sv. Anežky České zůstává nadále otevřený. (ap)

Oficiální zpráva o průběhu archeologického výzkumu v kostele sv. Haštala (dokument Adobe PDF)Oficiální zpráva o průběhu archeologického výzkumu v kostele sv. Haštala

17. 02. 2010