Vyhledávání Menu

V kostele sv. Kříže bude sloužena mše svatá za zemřelé bezdomovce

Komunita Sant´Egidio zve na mši svatou za všechny zemřelé lidi bez domova. Bohoslužba se koná 6. listopadu 2014 od 18.00 hodin v kostele sv. Kříže (Na příkopě 16) a bude ji sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po bohoslužbě následuje občerstvení.

Členové Komunity Sant’ Egidio se podle příkladu milosrdného samaritána snaží pomoci lidem, kteří žijí v těžkých životních podmínkách. Každý týden v Praze (ale i v dalších městech) připravují jídlo, teplé nápoje, pořádají sbírky oblečení a spacáků, které poté osobně rozdávají chudým v ulicích svých měst. V Praze kolem osmé hodiny večer na občerstvení čekají dva zástupy lidí: jeden na Příkopech a druhý u Hlavního nádraží. Dobrovolníci Komunity Sant’ Egidio je nazývají „přáteli“ a během rozdávání jídla se s nimi dělí o radosti a starosti uplynulého týdne.

Velkou pomocí pro lidi bez domova v pražské arcidiecézi jsou také nejrůznější aktivity Charity. Vedle seniorů jsou lidé bez domova jejími nejčastějšími klienty. Charita nabízí jak pomoc organizovanou dobrovolníky, tak profesionální sociální služby, je přitom jako významný poskytovatel péče o lidi bez přístřeší jedním z partnerů magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí. V Azylových domech pro lidi bez přístřeší v Praze (Azylový dům sv. Terezie) a Berouně (Azylový dům sv. Jakuba) poskytuje Charita dlouhodobější ubytování, v průběhu kterého klienti s pomocí odborníků pracují na tom, aby se dokázali začlenit zpět do společnosti.

Noclehárny pak nabízejí přenocování na nejnutnější dobu. V zimě centra umožňují přespání na „teplé židli“, protože se obvykle nedostávají kapacity v noclehárnách a lidem bez přístřeší hrozí újma na životě a zdraví. Neformální denní centra provozují Charity také v pražských městských částech 1, 2 a 8 a ve Staré Boleslavi. Nabízí chléb nebo polévku, příp. oblečení a léky. Více na www.santegidio.cz a http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 11. 2014