Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V kostele Všech svatých budou pravidelné nedělní bohoslužby

V souvislosti s bohoslužbami bude také věřícím pravidelně zpřístupněn hrob sv. Prokopa. Kapitula srdečně zve všechny věřící ke společným bohoslužbám i osobním modlitbám u světcova hrobu. Za jakýkoliv dar pro obnovu liturgického života tohoto vzácného kostela bude vděčna, na dobrodince kostela pravidelně pamatuje při kapitulních bohoslužbách (číslo kapitulního účtu 165232379/0800).

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském byla založena 8. ledna 1339 českým králem a římským císařem Karlem IV. V souladu s tradicí a určením kapituly, která byla koncipována pro mistry univerzity, jsou kanovníci spjati s akademickou půdou. Současnými kanovníky jsou Petra Piťha (probošt), Jan Kotas (děkan), Josef Hřebík (kanovník senior), Jaroslav Brož, Mons. Milan Hanuš, Mons. Jan Mráz a Tomáš Petráček. (Jan Kotas)

18. 12. 2012