Vyhledávání Menu

V kostele Všech svatých o kajících žalmech

Kolegiátní kapitula Všech svatých a farnost při Svatovítské katedrále zvou na cyklus postních kázání, který v kostele Všech svatých vždy ve čtvrtek od 18.00 hodin pronesou biblisté Katolické teologické fakulty UK doc. Josef Hřebík a Jaroslav Brož Th.D. První se koná ve čtvrtek 13. března 2014.

V duchu tradice postní přípravy chtějí farnost při pražské katedrále a akademická kapitula u kostela Všech svatých nabídnout společně cyklus postních kázání. Letos se budou věnovat výkladu kajících žalmů. Názvy čtvrtečních zamyšlení jsou „Radost po vyznání hříchů“ (Žalm 32), „Prosba o pomoc v krajním nebezpečí“ (Žalm 38), „Důvěra v milosrdné odpuštění“ (Žalm 51), „Nadějí vedené volání z hlubin“ (Žalm 130) a „Kající modlitba za vysvobození“ (Žalm 143).

Velikonočním svátkům v židovském světě předcházelo několik dní postní praxe. Mezi křesťany se tato krátká postní příprava záhy rozvinula do velké čtyřicetidenní postní doby. Quadragesima, jak se jí začalo říkat, sloužila k usilovné přípravě církve na velikonoční slavení Kristovy smrti a vzkříšení, na křest katechumenů i na smíření kajícníků s Bohem a s církví. Častěji než v ostatních dnech roku byla svolávána shromáždění církevní obce. Křesťané se scházeli k modlitbám, ke čtení Písma svatého a k vyučování ve víře. I když si v pozdějších staletích ne všechny uvedené prvky uchovaly stejnou vážnost, jedna charakteristika postní doby zůstala konstantou: intenzivnější život modlitby, častější shromáždění církve a zvěstování evangelia. (Jan Kotas, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 10. 03. 2014