Vyhledávání Menu

V Mukařově bude odhalena pamětní deska kard. Berana


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP odhalí 19. června 2015 ve 14.00 hodin v Domově pro seniory v Mukařově pamětní desku na upomínku kardinála Josefa Berana, který byl zde od roku 1963 internován. Program bude pokračovat zahradní slavností s občerstvením.


41644


Pražský arcibiskup kardinál Beran se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Do historie se však nezapsal jen tím, že se odmítl podvolit nacistickému i komunistickému režimu, ale také svou aktivní účastí na závěrečných jednáních II. vatikánského koncilu. Pronesl tehdy důležitý příspěvek o náboženské svobodě a svobodě svědomí, v němž vydal svědectví o své vlasti, kde byla svoboda svědomí radikálně omezena.

V letech 1949–1963 byl protiprávně internován StB na různých místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci v Praze a posléze jinde (např. také v Mukařově). Když 17. května roku 1969 Beran ve svém římském exilu zemřel, komunistická vláda ze strachu z důsledků nepovolila převoz zemřelého kardinála do Čech. Dostalo se mu tedy jako jedinému Čechovi té pocty, že byl pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. V současné době na základě schválení procesu vatikánskou Kongregací pro blahořečení a svatořečení probíhá beatifikační proces.

 (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015