Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V nemocnici Milosrdných sester oslaví den nemocných

Setkání nemocných, zdravotníků i všech, kteří se nemocným věnují, se koná v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1. Na programu je seminář od 13.15 hodin v aule nemocnice. Téma první přednášky je „Milosrdenství jako životodárný postoj“, přednáší PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. a na téma „Inspirace z poselství papeže Benedikta XVI. u příležitosti 21. Světového dne nemocných“, přednáší ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. Seminář bude završen v 15.00 hodin mší v kostele sv. Karla Boromejského, celebruje Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP na den nemocných navštíví motolskou nemocnici. Pozdraví se s pacienty, setká se s vedením nemocnice a bude sloužit mši svatou v místní kapli.

Program na den nemocných připravil také tým spirituální péče v Psychiatrické léčebně v Bohnicích. V pondělí 11. února bude na svátek Panny Marie Lurdské v ústavním kostele sv. Václava sloužena od 16.30 hodin mše svatá za pacienty léčebny a ty, kteří o ně pečují. Součásti bohoslužby bude křest dospělého pacienta.

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před více než 150 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie. Světový den nemocných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout. Více na www.nmskb.cz. (Aleš Pištora)

04. 02. 2013