Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V pátek se otvírá výstava "Svatý Václav - ochránce České země"

Výstava si klade za cíl prezentovat vývoj úcty k nejstaršímu a nejznámějšímu českému světci a knížeti z rodu Přemyslovců v průběhu tisíciletí ve vrcholných památkách malířství, sochařství a uměleckého řemesla. Soubor 116 exponátů zahrnuje i osobní předměty světce, jako je svatováclavská zbroj a meč z klenotnice pražské katedrály či svatováclavský střevíc ze staroboleslavské baziliky sv. Václava. Výstava bude výjimečná rovněž tím, že vedle národních kulturních památek a unikátů, které měli návštěvníci možnost vidět pohromadě jen při velké svatováclavské výstavě v roce 1929, představí řadu nově objevených artefaktů, pro tuto příležitost vědecky zpracovaných a restaurovaných.

Vzhledem k mimořádné hodnotě a významu exponátů, které nebývají běžně vystavovány, budou moci návštěvníci tato díla zhlédnout pouze v průběhu plánovaného trvání výstavy bez možnosti jejího prodloužení. Výstavu doplňuje řada doprovodných aktivit lektorského oddělení Národní galerie v Praze a Arcibiskupství pražského, jako jsou komentované prohlídky či dny otevřených dveří kostelů sv. Václava. (ap)

17. 12. 2008