Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Praze odstartoval běh do Orvieta

Účastníky běhu přijal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v arcibiskupském paláci, kde proběhla mše svatá pro organizátory běhu a jeho účastníky. Poté se na Hradčanském náměstí běh odstartoval a zamířil na Staroměstské náměstí, kde byli všichni přijati na Staroměstské radnici zástupci Magistrátu hl. m. Prahy.

Arcidiecézní charita Praha pravidelně spoluorganizuje štafetový běh na počest svátku Corpus Domini (Boží Tělo). Letos Čeští a italští běžci běží 3 etapy v České republice, 2 v Rakousku a 2 v Itálii. Běh bude zakončen slavnostně v italském Orvietu v sobotu 1. června. Nad štafetou převzal záštitu kardinál Dominik Duka OP.

Štafetový běh se inspiroval zázrakem, který se odehrál roku 1263 v Bolseně. Na své cestě do Říma se tam zastavil český kněz, řečený Petr z Prahy. Trpěl velkými pochybnostmi o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii a doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozptýlit. V kostele sv. Kristiny sloužil mši a v okamžiku proměňování se celá hostie kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v krvácející tělo.

Obyvatelé Orvieta na památku zázraku vystavěli gotický chrám, který je vlastně velkým relikviářem a bývá nazýván "zlatou lilií italských katedrál". Rok po konání bolsenského zázraku papež Urban IV. ustanovil svátek Božího Těla a sv. Tomáš Akvinský k němu složil celé oficium. Zvláště jeho píseň Adoro te devote ("klaním se ti vroucně") zdomácněla i u nás. (Jaroslav Němec, Aleš Pištora)

29. 05. 2013