Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Praze přibývá bezbariérových kostelů

Ne vždy vedou technická opatření k vzájemné ohleduplnosti a ne vždy podněcují starost o druhé. Existuje mnoho těch, kdo se domnívají, že moderní technická zařízení sice usnadňují život, ale současně také vedou k přílišnému spoléhání se na techniku a tím k osamělosti lidí. Ti, kteří nejsou moderním vynálezům příliš nakloněni, by možná spíše vyzdvihli vzájemnou pomoc ve farnosti. Vždy přece s invalidním vozíkem někdo rád pomůže. Na druhé straně i samu starost o to, aby byly kostely bezbariérové, lze chápat jako ohleduplnost vůči těm, kdo by jinak potřebovali pomoc. Nejsou to pouze lidé handicapovaní, ale také senioři či maminky s dětmi. Je třeba si také uvědomit, že 25%  Evropanů má v rodině jednoho člověka se zdravotním postižením. Dnešní doba je nakloněna tomu, aby se na bezbariérový přístup myslelo vždy.

Každý nový kostel, který se v Arcidiecézi pražské postavil, musí být dnes bezbariérový. Je to případ Komunitního centra Matky Terezy, farního kostela sv. Alžběty v Praze – Kbelích či Komunitního centra sv. Prokopa v Nových Butovicích. Všude tam, jakož i v jiných nových kostelech, je bezbariérovost včetně nájezdů a ramp nebo hygienického zázemí podmínkou kolaudace. Zpřístupňovány pro handicapované jsou však také kostely starší. Jedním z příkladů je projekt zpřístupnění Gočárova kostela sv. Václava ve Vršovicích.

Přestože je jednou z hlavních dominant tohoto kostela velkolepé schodiště, na němž by památkáři žádný příjezd pro handicapované nepovolili, našli farníci řešení. Připravují zpřístupnit kostel bočním vchodem, k němuž lze zajet i autem. Z parku na Čechově náměstí je zde zcela bezproblémový přístup do jedné z bočních předsíní. Odtud se lze s kolečkovým křeslem dostat do zimní kaple, která by měla v budoucnosti sloužit také jako farní sál. Je zde k dispozici také bezbariérová toaleta. Schody, které z předsíně vedou do hlavní lodi kostela, bude pro handicapované překonávat posuvná rampa.

Pastorační asistent z vršovické farnosti Mgr. Jan Rückl, který se podílel na podobných bezbariérových přístupech také na Katolické teologické fakultě v Praze, vysvětluje, proč je takový bezbariérový přístup vlastně nutný: „U nás v kostele se vozíčkáři objevují pravidelně. Ale i kdyby handicapovaní přicházeli jen zřídka, chceme, aby náš kostel bezbariérovým přístupem tyto lidi zval dál. Prostě s nimi chceme počítat. Musíme si také uvědomit, že každý z nás se kdykoli může ocitnout na vozíku.“ (ap)

 

Seznam bezbariérových kostelů v Praze:

Staré Město:

kostel sv. Havla, Havelská ulice

kostel sv. Jakuba, Štupartská ulice

kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská ulice

kostel sv. Duch, Dušní ulice

kostel Matky Boží před Týnem (na požádání přes faru)

 

Hradčany a Malá Strana:

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

kostel P. Marie Andělské, u kapucínů Loretánské nám.

bazilika Nanebevzetí P. Marie na Strahově

 

kostel sv. Jindřicha, Jindřišská ulice – Nové Město

kostel sv. Ludmily, nám. Míru (boční bezbariérový vstup) - Vinohrady

kostel sv. Rocha - Žižkov

kostel sv. Václava, náměstí 14.října - Smíchov

kostel sv. Michaela Archanděla, Pod Vyšehradem - Podolí

kostel sv. Prokopa, Školní ulice - Braník

kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - Kobylisy

Svatyně Krista Krále - Vysočany

kostel sv. Fabiána a Šebestiána - Liboc

kostel sv. Alžběty - Kbely

kostel Povýšení sv. Kříže - Vinoř
17. 07. 2009