Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Praze proběhne Mistrovství ČR ve znalostech Bible

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ve spolupráci s Českou biblickou společností a Biblickou jednotou pořádá již 6. ročník Mistrovství ČR ve znalostech Bible. Do soutěže se mohou hlásit čtyřčlenné týmy, jejichž členové jsou starší 16 let, maximální počet přihlášených týmů je z důvodu kapacity sálu omezen na 20. Smyslem soutěže je nejen poměřit své znalosti Starého i Nového zákona, ale zejména obrátit pozornost svého okolí ke Knize knih a společně přispět k návratu Bible do širšího povědomí našeho národa.

Mistrovství se koná v sobotu 13. 9. 2008 v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky. Registrace soutěžících začíná v 8.30 hodin, samotná soutěž v 9.30 hodin. Cenou pro vítězné družstvo je týdenní pobyt v Izraeli, pro ostatní jsou připraveny hodnotné knihy.

Přihlášky se jmény členů týmu, názvem sboru či farnosti a kontaktní adresou se přijímají do 15. 8. 2008 na adrese Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka, 28. pluku 15, 101 00 Praha 10. nebo na e-mail icej@ecn.cz. Více informací na adrese: http://www.icej.cz.

Převzato z TS ČBK.

05. 08. 2008