Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Praze se setkají zvoníci pražské arcidiecéze

Program „Svátku zvoníků Arcidiecéze pražské“ začíná v 15.00 hodin na Loretánském náměstí, kde se přítomní hosté budou moci zaposlouchat do zvuků loretánské zvonkohry, kterou rozezní carillonér (hráč na zvonohru) Radek Rejšek, skladatel a redaktor Českého rozhlasu, který je známý především svou celoživotní zálibou ve stavbě historických varhan a kampanologii. Zvonohra Pražské Lorety se rozezní hudbou mistrů 18. století.

V 16.00 hodin program pokračuje v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. Ve svém úvodním slově zvoníky uvítá pražský arcibiskup kardinál Duka a poté bude následovat představení knihy „Zvony katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha“, jejímž autorem je arcidiecézní  kampanolog Petr Vácha.

Díky filmovému sestřihu těch nejzajímavějších okamžiků si všichni společně připomenou loňské žehnání nových zvonů, které naradily zvony zrekvírované za první světové války. Doplnit zvonovou soustavu svatovítské katedrály se podařilo díky iniciativě kardinála Dominika Duky, ale také díky tomu, že se v roce 2011 našla řada donátorů. Bratři František a Rudolf Pohlovi poskytli finance na výrobu největšího zvonu Dominik. Sponzorem zvonu Maria byla Správa Pražského hradu. Na nejmenší nový zvon Ježíš se složili profesoři ČVUT v Praze. Tři nové zvony byly odlity ve Zvonářské dílně Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova.

Prohlídkou zvonové soustavy ve zvonici pražské katedrály a mší svatou od 18.00 hodin, kterou bude sloužit pražský arcibiskup kardinálů Dominik Duka, bude den zvoníků zakončen. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka den zvoníků ustanovil na svátek sv. Zikmunda poměrně nedávno. V úřední listině se praví, že byl při tom „veden péčí o ty, kteří svou službou na mnoha místech oslavují Boha“. (Aleš Pištora)

24. 04. 2013