Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Praze tříkrálová sbírka vynesla nejvíc ve své historii

Přestože jde pouze o předběžné výsledky z pražských farností a charit, lze říci, že finanční krize, o níž se tolik píše, štědrost pražských dárců nijak negativně neovlivnila. Celková částka z 573 dosud rozpečetěných kasiček byla spočítána na 1.875.030 Kč. Je to o cca 330.000 Kč více než v roce 2008, kdy byl výtěžek 1.549.000 Kč.

Dosud byly sečteny pouze dary z Prahy a čeká se ještě na výsledky mimopražských farností a farních charit pražské arcidiecéze, kde organizátoři sbírky na jednotlivých obecních a městských úřadech spolu s úředníky rozpečeťují kasičky a sčítají jejich obsah. Je také nutné, aby byly ověřeny a podepsány všechny listiny. Do té doby je třeba uvedená čísla chápat pouze jako informativní.

Charitní Tříkrálová sbírka, která byla letos v pražské arcidiecézi ukončena 11. ledna, je  největší  dobrovolnickou  akcí  v České republice. Letos se jí zúčastnilo více než 13 700 kolednických skupin, což představuje téměř padesát tisíc dobrovolníků. V celé zemi nyní probíhá otevírání kasiček a sčítání jejich obsahů.

Všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do kasiček jakýmkoli finančním darem nebo poslali SMS, děkuje nejen hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil či ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, ale všichni, kdo se na ní podíleli. Díky však patří také každému koledníkovi a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by sbírka nemohla proběhnout v takovém rozsahu.

Výtěžek každé místní sbírky bude záhy odeslán na centrální sbírkový účet a odtud pak budou finance rozdělovány na podporované projekty zaměřené na pomoc potřebným. Výnos je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Ve svém tříkrálovém pozdravu kardinál Vlk řekl: „Sbírka nemá pouze shromažďovat finanční prostředky, ale slouží také k tomu, aby si nejmladší generace uvědomovala svou spoluzodpovědnost v sociální oblasti, aby se učila solidaritě a ochotě pro tuto oblast něco konkrétního udělat. Je to tedy aktivita důležitá i pro celou naši společnost.“

Do Tříkrálové sbírky lze přispívat po celý rok prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč), anebo příspěvkem na konto 33001122/0800 u České spořitelny.

Další informace naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz. (ap, Jan Oulík, aj)

19. 01. 2009