Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V Praze zasedala evropská Iustitia et Pax

Jedním z hlavních témat zasedání generálních sekretářů, které bylo tentokrát svoláno do České republiky jako předsednické země Radě Evropské unie, byl také boj proti obchodování s lidmi. Pražského setkání se zúčastnilo 27 z 33 evropských a s Evropou sousedících zemí, které jsou členy evropského sdružení Justitia et Pax a které přijely na pozvání předsedy české Iustitia et Pax biskupa Václava Malého.

Francie, která na podzim loňského roku po Německu převzala předsednictví tohoto evropského sdružení, si zvolila jako ústřední téma pro období dalších tří let "Budování nové solidarity", což v současné době koresponduje s ústředním tématem českého předsednictví EU "Evropa bez hranic". Na předchozí téma, kterým byla "chudoba", navazuje nyní tématem boje proti obchodování s lidmi.

Možnost dozvědět se více o společensko-ekonomické transformaci po pádu železné opony u nás měli účastníci během kulatého stolu, jehož se zůčastnili Prof. Jan Sokol, který referoval o spirituálně kulturních aspektech české společnosti, MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí, jenž se zaměřil na sociální aspekty, Marek Benda, poslanec Parlamentu ČR, který promluvil o politické situaci a na ekonomické aspekty se ve svém příspěvku soustředil Ing. Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. Přednášející současný stav české společnosti ve všech oblastech vztáhli pro srovnání k ostatním evropským zemím. Kulatý stůl se setkal s velmi příznivým ohlasem účastníků zasedání a křesťanských médií.

V Lysé nad Labem navštívili účastníci zasedání Sdružení romských občanů. Vedoucí sdružení Milan Horváth, který je také členem sociální komise při krajském úřadu Středočeského kraje a v rámci své stavební firmy poskytuje práci romským občanům, organizuje pro ně už léta další pomoc a usiluje o klidné soužití většiny a menšin. Setkání se zúčastnil také starosta města spolu s Cyrilem Koky, krajským koordinátorem pro romské záležitosti ve Středočeském kraji. V Milovicíích navštívili účastníci setkání romské rodiny, které bezproblémově žijí v panelových domech s ostatními spoluobčany, kde byli srdečně přijati a pohoštěni. Setkali se také s romskou rodinou, která žije v chudobě v polorozpadlém domě a do své tíživé situace se nedostala vlastní vinou.

Účastníci výročního zasedání také v sobotu 7.3. navštívili Arcibiskupský palác a setkali se s kardinálem Miloslavem Vlkem. V neděli 8.3. se zúčastnili mše svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Evropská konference Justitia et Pax sdružuje 31 národních rad, které působí při biskupských konferencích a spolupracují s ostatními církevními organizacemi na evropské rovině jako je COMECE, CCEE, Rada Evropy a ostatní. Je v neustálém kontaktu s Papežskou radou pro spravedlnost a mír. Iustitia et Pax se v duchu zásad sociálního učení katolické církve zabývá zejména dodržováním lidských práv a vystupuje proti jejich porušování. Sleduje zároveň sociální, ekologické a společenské problémy ve společnosti a přispívá k jednotě, svobodě a spravedlnosti v Evropě. Justita et Pax je přesvědčena o historickém významu sjednocování Evropy, které rozhodně podporuje. (ap)

11. 03. 2009