Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

V pražské arcidiecézi se do Noci kostelů zapojilo již 85 chrámů

Poslední květnový páteční večer bude opět příležitostí nahlédnout do chrámových prostor, kam se člověk běžně nepodívá. Bohatý program, který má přiblížit křesťanskou víru a tradici připravují nejen ty kostely, které se zúčastnily minulého ročníku, ale také mnohé další. Návštěvníky tedy přivítají nejen katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu či kostel Matky Boží před Týnem nebo kostel sv. Tomáše na Malé Straně, které v loňském roce zaznamenaly největší počet návštěvníků. Nejen v úplném centru Prahy, ale také v dalších pražských čtvrtích a v dalších okresech uvítají návštěvníky svícemi osvětlené noční kostely, katolické i evangelické. Úplný přehled kostelů, které se na akci připravují naleznete zde.

Ačkoliv je zcela v kompetenci místních farností a sborů, jaký připraví program, existují také prvky, které dění v jednotlivých kostelech budou spojovat. Jedním z takových prvků je vizuální podoba. Vizuální styl Noci kostelů je pro rok 2011 společný pro tři evropské země - Rakousko, Českou republiku a Slovensko. Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder a jeho součástí je biblický verš 77,7 z knihy Žalmů: "Připomínám si noc co noc jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá."

K Noci kostelů jsou zvány všechny kostely a modlitebny křesťanských církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Jednotlivé kostely přihlašuje duchovní správce farnosti. V pražské arcidiecézi je kontaktní osobou Kristina Poláčková (polackova@apha.cz). Je potřeba se přihlásit nejpozději do 28. března 2011. Předpokládá se, že organizátoři budou respektovat cíle a teze Noci kostelů (které jsou uveřejněny na www.nockostelu.cz/informace) a že si vytvoří vlastní program pro místní kostel.

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřely kostely a modlitebny ve 199 městech a obcích celé České republiky včetně Prahy a okolí. Otevřeno bylo 418 kostelů a zaznamenáno bylo celkem čtvrt milionu návštěvnických vstupů. Jen v pražské arcidiecézi napočítali organizátoři přes 50 000 návštěvníků. V letošním roce Noc kostelů překračuje další hranice, tentokrát do sousedního Slovenska. Ve stejný den a pod stejným vizuálním stylem se tedy Noc kostelů bude konat poprvé již ve třech středoevropských zemích. (Aleš Pištora)

Více na www.nockostelu.cz.

08. 03. 2011