Vyhledávání Menu

V září budou vysvěceni tři jáhni pražské arcidiecéze

V sobotu 6. září 2014 přijme Petr Havlík v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení z rukou biskupa Václava Malého. Svěcení na trvalé jáhny z rukou biskupa Karla Herbsta přijmou 7. září v 9.30 hodin v Lysé nad Labem v kostele Narození sv. Jana Křtitele Alois Zoubek a 14. září v 11.00 hodin v kostele sv. Ludmily v Praze Pavel Křížek.

Petr Havlík se narodil 24. prosince 1987 v Plzni. Po gymnáziu absolvoval propedeutickou formaci v Teologickém konviktu v Olomouci, následně studoval teologii na Katolické teologické fakultě UK a studia dokončil na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Ke kněžství se připravoval v olomouckém Teologickém konviktu, pražském Arcibiskupském semináři a v Papežské koleji Nepomucenum v Římě.

Alois Zoubek se narodil 27. prosince 1944 v Praze, kromě pedagogické fakulty Masarykovy univerzity studoval také teologii na Karlově univerzitě. Pracoval jako učitel odborných strojních předmětů. Dlouhodobě se účastní života ve farnosti v Lysé nad Labem, je členem farní rady, ministruje a vyučuje náboženství.

Pavel Křížek se narodil 31. srpna 1946 v Praze. Po studiích matematiky a filosofie pracoval jako středoškolský učitel, v letech 1996 – 2003 byl ředitelem Arcibiskupského gymnázia. V současné době  na Katolické teologické fakultě UK dokončuje magisterský stupeň studia teologie. Působí ve farnosti u kostela sv. Ludmily jako dlouholetý člen pastorační a ekonomické rady, lektor a akolyta.

Jáhen (diákon) označuje původně pomocníka biskupa. V katolické církvi je jáhenské svěcení nejnižší stupeň služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Kromě jáhnů dočasných, kteří se připravují na kněžství, jsou také jáhni trvalí (mohou být ženatí). Ti slouží v církvi (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti. Jáhenským svěcením, jehož jádro tvoří vzkládání rukou a konsekrační modlitba, je kandidát přičleněn do sboru jáhnů obklopujícího biskupa. Trvalým jáhenstvím II. vatikánský koncil navázal na tradici prvních staletí. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 02. 09. 2014