Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Václav Ventura promluví o zbožnosti sv. Cyrila a Metoděje

Témata přednášky a následné debaty jsou zázemí, výchova a zbožnost soluňských bratří. Hovořit se bude o osobnostech, se kterými se setkali a které je ovlivnili. Doc. Ventura nevynechá důležitou rovinu setkání křesťanského Východu a Západu v jejich misii a zamyslí se také nad významem Cyrila a Metoděje pro současné ekumenické sbližování.

Doc. Václav Ventura je katolický kněz, vyučující patristiky na KTF UK a lékařské etiky na 1. LF UK. Napsal knihu „Spiritualita křesťanského mnišství I a II“. Více na www.i17-11.cz. (Aleš Pištora)

03. 04. 2013