Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vánoční pořady Českého rozhlasu

ČRo 1 – Radiožurnál

Křesťanský týdeník (sobota 19.12. 9.00-10.00 hodin)

Rozhovory, reportáže a aktuality nejen z křesťanského světa

Následující příspěvky: Jakub Jan Ryba; Církve v dnešní společnosti; Náboženská svoboda pouze pro třetinu lidstva; Betlémy v Bratislavě; CD papeže Benedikta XVI.; Znovuzrozené kostely – Údrč

Připravila Redakce náboženského vysílání.

Sobotní Doteky víry (19.12. 21.05-22.00 hodin)

Hostem Evy Hůlkové v Dotecích víry je Pavel Černý, varhanní koncertní mistr a regenschori v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Vánoce jsou pro něj, jako pro všechny varhaníky, i pracovním časem. Koncertuje a hraje pro lidi v kostelech, spoluvytváří neopakovatelnou atmosféru českých Vánoc. Ve dnech vánočních svátků pracuje prakticky nepřetržitě, přesto i on zažívá zvláštní chvíle, které jsou těžko popsatelné. 

Nedělní Doteky víry (20.12. 21.05-22.00 hodin)

Následující příspěvky: O Vánocích s Pavlem Černým; Panna Maria hledá nocleh – advent v Nových Hradech; Noemova archa – seriál Karla Vepřeka

Výzvy přítomnosti: Co přinesl lidstvu Spasitel narozený na úsvitu věků? Z hmotných věcí – vůbec nic! Přináší ale vnitřní pokoj, zhodnocení každé myšlenky, každého slova, každého skutku. A nabízí velké usmíření člověka sama se sebou, s druhými lidmi a s Bohem – to říká P. Miloslav Fiala, který působí v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.

Křesťanský týdeník  (sobota 26.12. 9.00-10.00 hodin)

Rozhovory, reportáže a aktuality nejen z křesťanského světa

Následující příspěvky: Humor při překladu Bible; Vánoce; Svatý Štěpán; Proč se slaví svátky?; Znovuzrozené kostely – Ostrovec

Připravila Redakce náboženského vysílání.

Sobotní Doteky víry  (sobota 26.12. 21.05-22.00 hodin)

Hostem Evy Hůlkové v Dotecích víry je kardinál Miloslav Vlk. Jak prožívá tyto svátky, kdy se zároveň loučí s úřadem pražského arcibiskupa a primase českého? A co dale vlastně plánuje muž tak mimořádně aktivní? Jak se mu změní život, když jeho dny nebudou určovat minutovníky a program nabitý od rána do večera? Vstupuje do této životní etapy s klidem v duši?

Nedělní Doteky víry (neděle 27.12. 21.05-22.00 hodin)

V tento den se pořad nevysílá.

ČRo 2 – Praha

Dobrá vůle  (sobota 19.12. 17.30-18.00 hodin)

O lidech s upřímnou snahou učinit svět lepším

Strejda bosenským dětem

Goranka Oljača představí Jiřího Kýhoce, který se v době balkánské války v severních Čechách ujal uprchlických rodin. V listopadu roku 1992 přijela na pozvání Československého červeného kříže do Horního Jiřetína skupina matek a dětí z Bosny a Hercegoviny původně na pětačtyřicetidenní zotavenou. Mezi nimi je i autorka pořadu Goranka Oljača. Do obklíčeného Sarajeva se však už vrátit nemohly, a tak se z hostů stali uprchlíci.

Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Yvona Žertová

Bohoslužba (neděle 20.12. 9.00-10.00 hodin)

Přímý přenos bohoslužby Církve římskokatolické z kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni, celebruje Mons. František Radovský, biskup plzeňský.

Půlnoční bohoslužba (čtvrtek 24.12. 24.00-1.15 hodin)

Přímý přenos půlnoční bohoslužby Církve československé husitské z chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí s farářem Lumírem Čmerdou.

V průběhu bohoslužby zaznějí části České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení chrámového sboru Resonance pod vedením pastorační asistentky Mgr. Míly Pospíšilové, na varhany hraje místní varhaník Bohumír Rabas. Dále účinkují hudebníci z Národního divadla a Státní opery Praha; sopránové a altové sólo zazpívají členky Resonance Jana Chudobová a Markéta Měřínská, basové a tenorové sólo Tomáš Bartůněk a Jindřich Nečesaný, oba ze Státní opery Praha.

Bohoslužba (pátek 25.12. 9.00-10.00 hodin)

Přímý přenos sváteční bohoslužby Českobratrské církve evangelické z Brna-Židenic, káže farář Pavel Kašpar.

Bohoslužba (sobota 26.12. 9.00-10.00 hodin)

Přímý přenos bohoslužby Církve římskokatolické z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, celebruje P. Jiří Slabý.

Dobrá vůle (sobota 26.12. 16.05-16.35 hodin)

O lidech s upřímnou snahou učinit svět lepším

Konečných nekonečno

Jako každou sobotu, také i ve sváteční den 26. prosince, nás čeká cyklus Dobrá vůle – ovšem mimořádně pět minut po čtvrté odpoledne. V příběhu nazvaném Konečných nekonečno se společně s Alenou Konečnou z Domanína vydáme na složitou cestu lásky – lásky k dítěti, které je v našich očích a v našem srdci jiné. Asi každý z nás na počátku láskyplného vztahu promítáme do svého dítěte, zdravého či nemocného, často spíše naše přání a představy o něm.

Až časem, v průběhu pravého zrání rodičovské lásky, jsme schopni vnímat a přijímat dítě takové jaké je, ne pro jeho vzhled či milé chování, ale protože je jedinečnou osobností, která ke svému životu potřebuje lásku bez výhrad. Ne každý z nás touto cestou zdárně projde, ale pokud se nám to podaří, čeká nás na jejím konci obrovské vítězství v podobě bezpodmínečné lásky.

Připravila Magdalena Šorelová, dramaturgie Lenka Svobodová, režie Yvona Žertová, mistr zvuku Roman Špála.

Bohoslužba (neděle 27.12. 9.00-10.00 hodin)

Přímý přenos bohoslužby Církve římskokatolické z kostela sv. Rodiny v Praze-Řepích, celebruje P. Dainel Janáček.

ČRo – 3 Vltava

Ranní Slovo (neděle 20.12. 7.35-8.00 hodin)

Z biblických textů vybral autor pořadu Ranní Slovo Petr Vaďura úryvek z 10. kapitoly listu Židům. K rozhovoru o něm si pozval profesora z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Filipi.

Prameny a proudy (neděle 20.12. 16.00-16.30 hodin)

Duše krajiny člověkem obydlené (3/3) – o působení člověka v krajině a o vlivu krajiny na jeho duši

Krajina samoty

V 90. letech minulého století se krajina stala jedním z klíčových pojmů přírodních i humanitních věd. Začali jsme o ní diskutovat v momentě, kdy jsme si uvědomili, že něco ztrácíme. Ztrácíme nejen půdu a charakteristický ráz české krajiny, ale také životní prostor. Důrazem na výkon a produkci se kvalita života odsouvá na druhou kolej. To všechno se odráží ve vnitřní krajině člověka, stačí se podívat z okna. Obnova lidského nitra často souvisí s obnovou prostoru, který člověka obklopuje a naopak.

Seriál Duše krajiny člověkem obydlené se věnuje proměnám české a moravské krajiny, jejím vlivům na duši člověka a také některým možnostem obnovy, a to jak krajin vnějších, tak vnitřních – obnovy tichem a harmonií trapistického kláštera, životem se zvířaty a tradičními řemesly na venkově nebo přestavbou veřejného prostoru ve městě.

Třetí  část  s názvem Krajina samoty představuje unikátní stavbu trapistického kláštera v Novém Dvoře na Karlovarsku. Připravila Teresie Bečková, pořad byl natočen v roce 2006.

Ranní úvahy Ivany Noble (po 21.12. – pátek 25.12. 6.50-6.55 hodin) 

Poslechněte si krátká ranní zamyšlení.

Ranní Slovo (neděle 27.12. 7.35-8.00 hodin)

Z biblických textů vybral autor pořadu Petr Vaďura 3. kapitolu listu apoštola Pavla do Kolos. K rozhovoru o tomto textu si pozval religionistu Pavla Hoška.

Prameny a proudy (neděle 27.12. 16.00-16.30 hodin)

Cestou do Svaté země

S Janem Fingerlandem o poutních místech v Izraeli a novodobé historii jejich osídlení na pozadí blízkovýchodního konfliktu. Připravil Karel Vepřek.

ČRo – 6

Hovory o víře (sobota  19.12. 19.30-20.00 hodin)

Starokatolická církev a její historie – první díl

Aurorem seriálu věnovaného náboženským směrům v ČR je Karel Vepřek.

Slovo na neděli (sobota 19.12. 23.50-24.00 hodin)

Předpůlnoční duchovní zamyšlení s názvem Konce světa připravil Pavel Pokorný.

B21 – Bible pro 21. století (neděle 20.12. 21.10-21.40 hodin)

Svátky a my

Umíme nebo neumíme slavit svátky? Jaký je význam oddělování svátečních dnů od těch všedních?

Připravila Karolína Koubová.

Zaostřeno na církve (neděle  20.12. 21.40-22.00 hodin)

Magazín nabízí formou krátkých rozhovorů a reportáží informace a pohled na všechna abrahámovská náboženství. Dozvíte se v něm také o celospolečenských problémech a událostech, které s duchovním a náboženským životem souvisejí, a mají tedy dopad na myšlení a konání nás všech.

Následující příspěvky: Církve v dnešní společnosti; Křesťanský pohled na svátky; Jakub Jan Ryba; Betlémy v Bratislavě; Panna Maria hledá nocleh – advent v Nových Hradech; Znovuzrozené kostely – Údrč

Slovo na příští týden (neděle 20.12. 23.50-24.00 hodin)

Předpůlnoční zamyšlení s názvem Vánoce v brdském Mrtníku připravil Ondřej Vaculík.

Kořeny (středa 23.12. 20.10-21.00 hodin)

Narození Ježíše

Pořad se zabývá monoteistickými náboženstvími, tedy judaismem, křesťanstvím a islámem, se snahou objevovat kulturní souvislosti, které stály u zrodu naší civilizace.

Připravila Ivana Denčevová, Květoslava Neradová a Martin Chadima.

Svatováclavská tradice v českých zemích (pátek 25.12. 18.10-19.00 hodin)

Svatováclavská tradice je vůbec nejstarší a největší v české historii. Svatý kníže Václav vládl v 10. století. Tisícileté panování svatého Václava v povědomí českého národa je tak v duchovním smyslu pokračováním několika let jeho vlády. Proměnami svatováclavské úcty vás ve speciálním svátečním vydání Názorů a argumentů provede Teresie Bečková.

Rok krize, rok naděje (sobota 26.12. 18.10-19.00 hodin)

Podle filosofa a sociologa náboženství profesora Mons. Tomáše Halíka je současná ekonomická krize, o níž se stále mluví, pouze jedním aspektem širší civilizační krize. A v krizových situacích se rodí naděje, která zdaleka není laciným optimismem, nýbrž především důvěrou v tajemství života. Dává nám sílu obstát ve chvíli, kdy padají všechny iluze. Pohledem této naděje se s Mons. Tomášem Halíkem ve svátečním speciálním vydání Názorů a argumentů pokusíme vrátit k některým důležitým okamžikům letošního roku.

Hovory o víře (sobota 26.12. 19.30-20.00 hodin)

Starokatolická církev a její historie – druhý díl

Seriál věnovaný náboženským směrům v ČR připravil Karel Vepřek.

Slovo na neděli (sobota 26.12. 23.50-24.00 hodin)

Předpůlnoční duchovní zamyšlení s názvem Výhled připravil Pavel Pokorný.

B21 – Bible pro 21. století (neděle 27.12. 21.10-21.40 hodin)

Nový rok v různých náboženstvích

Připravila Karolína Koubová.

Zaostřeno na církve (neděle  27.12. 21.40-22.00 hodin)

Magazín nabízí formou krátkých rozhovorů a reportáží informace a pohled na všechna abrahámovská náboženství. Dozvíte se v něm také o celospolečenských problémech a událostech, které s duchovním a náboženským životem souvisejí, a mají tedy dopad na myšlení a konání nás všech.

Následující příspěvky: Vánoce; Svatý Štěpán; Humor při překladu Bible; CD papeže Benedikta XVI.; Znovuzrozené kostely – Ostrovec; Kostel na lodi

Slovo na příští týden (neděle 27.12. 23.50-24.00 hodin)

Předpůlnoční zamyšlení s názvem Jací jsme a jací nejsme připravil Ivan Štern.

Záznam odvysílaných pořadů ve formátu mp3 a informace o připravovaných pořadech najdete i na www.nabozenstvi.com.

21. 12. 2009