Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Varhanní koncert věnovaný B. A. Wiedermannovi

Sborová díla B. A. Wiedermanna a O. A. Tichého provede Bach-collegium Praha, sbormistrem je Jiří Mátl. Varhanní skladby uvede titulární varhaník kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla Josef Lecian. Koncert zazní v rámci cyklu varhanních koncertů věnovaných B. A. Wiedermannovi. Vstup na koncert je volný.

Bedřich Antonín Wiedermann (1883 – 1951) byl varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel. Působil jako chrámový varhaník, vyučoval varhanní hru na konzervatoři v Praze, krátce také na její mistrovské škole, v roce 1946 byl jmenován profesorem Akademie múzických umění v Praze. Na stovkách svých koncertů provedl díla autorů všech stylových období. Jeho hlavním zájmem však byla hudba 19. a 20. století (premiéroval mj. Novákův Svatováclavský triptych). Těžiště jeho rozsáhlého skladatelského díla leží v hudbě varhanní a vokální.

Bach-Collegium Praha je soubor sestávající z komorního orchestru a sboru. Vznikl v roce 1982. Těžištěm zájmu ansámblu je interpretace duchovní hudby, zvláště pak kantát J. S. Bacha a díla starých českých mistrů Františka Xavera i Šimona Brixiho zejména jejich dosud neznámá díla, vzniklá spartací nově objevených skladeb. Stálé místo v programech zaujímají ovšem i duchovní díla J. Haydna, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších.  K pravidelným pořadům patří vánoční koncerty, věnované české vánoční hudbě. (Aleš Pištora)

08. 09. 2010