Vyhledávání Menu

VARHANNÍ KURZ SE OTVÍRÁ NOVÝM ZÁJEMCŮM


Při Arcibiskupství pražském funguje v dvouletém intervalu kurz pro amatérské varhaníky. Pro příští školní rok bude možno přijmout dalších cca 20 nových zájemců. Přijímací zkoušky se budou konat v sobotu 7. května 2016.


57407

Foto: Richard Horák


Kurz je určen jak varhaníkům, kteří při liturgii již hrají, tak i zájemcům, kteří by tímto způsobem ve svých farnostech teprve chtěli působit a nemají zatím s hrou na varhany žádné zkušenosti. Podmínkou je určitá zručnost ve hře na klavír, aby bylo možno započít s výukou varhanní hry, zájem o liturgii jako takovou a ochota po absolvování kurzu skutečně prakticky sloužit ve farnostech Arcidiecéze. Kurz nemá být alternativou výuky varhan na hudebních školách. Cílem kurzu je poskytnout frekventantům komplexní formaci, aby následně mohli samostatně zastávat funkci regenschoriho, ne pouze varhaníka. Proto obsahem výuky je nejen výuka varhan, ale i zpěvu, liturgiky, gregoriánského chorálu, sbormistrovství, organologie a dalších souvisejících disciplín.

Výuka je od začátku směrována pro praxi. Účastníci musí počítat s hodinou varhan každý týden. Hodina zpěvu se koná v intervalu čtrnáctidenním. Jedenkrát v měsíci je pak sobotní celodenní hromadné vyučování, spojené s praxí při mši sv. Každý školní rok začíná týdenním soustředěním s intenzivní výukou, vždy na začátku prázdnin. Nedílnou součástí je i duchovní formace, jejímž garantem je biskup Karel Herbst SDB.

Přijímací zkoušky se budou konat v sobotu 7. května 2016. Vyučujícím kurzu pro varhaníky je MgA. Miroslav Pšenička, který nabízí konzultace, ale poskytne také další informace o kurzu i podmínkách přijímacího řízení. Více na psenicka@apha.cz. (Miroslav Pšenička)

Aleš Pištora 22. 02. 2016