Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Varhanní maraton v katedrále sv. Víta

U příležitosti slavného výročí pařížské katedrály probíhá 6. května na celém světě „Světový den varhan“. V katedrálách, chrámech a koncertních sálech pěti kontinentů zazní přes 850 koncertů. Svatovítská katedrála v Praze se tak zařazuje do rodiny evropských katedrál, které toto významné jubileum slaví.

V katedrále Notre-Dame působila v její historii celá řada významných hudebních osobností. Např. A. L. Couperin, L. Cl. Daquin, Cl. B. Balbastre, G. F. Couperin, A. Campra, L. Vierne, P. Cochereau aj. S ohledem na svatovítský romantický nástroj (J. Mölzer – A. Janda) budou v Praze provedeny čtyři varhanní symfonie I., II., IV. a V., které zkomponoval slavný notredamský varhaník a skladatel Louis Vierne (1870 – 1937).

Hlavním varhaníkem v Notre-Dame se Louis Vierne stal v roce 1900 a působil zde až do roku 1937. Byl žákem Césara Francka (studium fugy), Charles-Marie Widora (varhany) a jeho asistentem v kostele Saint-Sulpice v Paříži. Celkem zkomponoval 6 varhanních symfonií, které vytvářel od roku 1898 postupně až do roku 1930. Je to velmi osobitý cyklus, který představuje styl pozdního romantismu, přecházející do světa soudobé hudby. Vierne se v nich pohybuje elegantní melodikou ve výrazné chromatické harmonii. K Viernovým žákům patří např. Lili Boulanger, André Fleury, Maurice Duruflé aj. Výběr z Vierneho symfonií zahrají varhaníci nastupující mladé české generace.

Královskému nástroji se tak dostane právem výrazné pozornosti, protože varhany představují nástroj, který se po staletí vyvíjel ruku v ruce s technickými vymoženostmi příslušného historického období. Zároveň kladl ty nejvyšší požadavky na duchovní a hudební úroveň varhaníků. Varhaník při své každodenní pracovní povinnosti musí splňovat požadavek být všestrannou hudební osobností na patřičné umělecké a lidské úrovni. Úloha varhan jako liturgického a koncertního nástroje se tak stává harmonicky umocňujícím celkem sloužícím Bohu v katedrále, chrámu a v neposlední řadě v koncertním sálu. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Josef Kšica, Aleš Pištora)

03. 05. 2013