Vyhledávání Menu

Varhany v kostele sv. Františka Serafinského v Kamenici

 

47560

 

Varhany v kostele sv. Františka Serafínského v Kamenici byly postaveny firmou Gebrüder Rieger v roce 1883 pod opusovým číslem 110, ( dva roky před prvním velkým Riegerovským nástrojem v Praze ).  Zde se jedná o malý nástroj - vlastně bezpedálový pozitiv - vestavěný do zábradlí kůru.
Varhanní skříň je vytvořena v pseudorenesančním slohu se třemi píšťalovými poli, kde nad prostředním se vypíná tympanon. Obě krajní píšťalová pole mají po 5ti píšťalách, střední pole obsahuje 7 píšťal. Katastr varhan skříň hodnotí jako „lepší práci s malými ozdobami, žlutě natřenou“.  Hrací stůl je umístěn z boku a je mechanicky propojen se vzdušnicí, která je kuželkové soustavy.

Dispozice nástroje je následující:

Gedeckt       8' 
Principal       8' ( část. v prospektu )
Salicional     8'
Gemshorn    4'

Rozsah manuálů C - f´´´, tj. 54 tónů. Šlapka nad podlahou zapíná "Tutti" varhan.

Nástroj byl v 1. pol. 20. stol. vícekrát opravován, zejména kvůli vlhkosti v kostele, nyní je mnoho let nehratelný vinou vlhkosti v kostele, zanedbané údržby a vandalských zásahů. ( odklížené potahy kláves, rozklížené či devastované píšťaly, chybějící popisky na rejstřík. táhlech, nefunkční měch, stopy po zatékání do varhan ).
Připravuje se restaurování varhan.

 

47561

 

 

21. 09. 2015