Vyhledávání Menu

Varhany v kostele sv. Michaela Archanděla ve Skryjích


87984

Foto: Štěpán SvobodaSkryjský kostel se nachází v centru obce založené na poč. 13. století a proslavené francouzským inženýrem Joachimem Barrandem, který zde původně projektoval koněspřežnou dráhu Praha - Plzeň (která se nerealizovala), posléze se věnoval zdejším prvohorním zkamenělinám – má v obci muzeum.

Varhany v místním kostele sv. Michaela Archanděla pocházejí od firmy Rejna - Černý a byly postaveny někdy kolem r. 1890. Jedná se o malý mechanický sedmirejstříkový nástroj s kuželkovými vzdušnicemi, který se až na prospektové píšťaly, rekvírované za 1. světové války, dochoval intaktní dodnes.
V roce 2007 proběhla díky velkorysému daru místního rodáka p. Dubského oprava nástroje, při níž byla provedena i konzervace nástroje proti dřevokaznému hmyzu, který zde byl největším problémem.


Dispozice:

Manuál: C – f ´´´, 54 tónů

Pedál: C - d´, 27 tónů

Principal 8´

Subbass 16´

Kryt 8´

Oktavbass 8´

Gamba 8´

 

Oktava 4´

 

Mixtura 2 2/3´, 2 řad.

 87985

Foto: Štěpán Svoboda

28. 08. 2017