Vyhledávání Menu

Vatikánské kobky a teologie

Centrum Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 9. října 2014 od 19.30 hodin v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) debatu o teologickém pohledu na církev. Diskutovat budou Prokop Brož a Benedikt Mohelník.

Dan Brown by hledal šokující tajemství, pečlivě ukrývaná v hlubokých vatikánských kobkách. Sociologové by nejspíš na církvi našli jistá specifika, ale tajemného vcelku nic. Jaký je ale pohled teologie? Očima teologie je církev tajemství víry, součást Božího zjevení. K její povaze bytostně patří, že je viditelná a duchovní zároveň. Co si ale pod těmito slovy představit? Hledání odpovědi se bude opírat o první kapitolu konstituce II. vatikánského koncilu Lumen gentium.

Při této příležitosti se diskutující krátce zastaví i u vzniku konstituce. Proč trvalo dvacet století, než vznikl první dokument magisteria, systematicky pojednávající o církvi? Jakým způsobem tato konstituce ovlivnila sebechápání církve po II. vatikánském koncilu? Více na http://dominikanska8.cz. (Filip Boháč)

Aleš Pištora 06. 10. 2014