Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ve službě i o Vánocích - téma rozhovoru s P. Milošem Szabo

Hostem dalšího rozhovoru na stránkách Tiskového střediska ČBK bude v úterý 23. 12. 2008 P. Miloš Szabo. Rozhovor bude probíhat od 17:00 do 18:00, otázky však můžete zasílat již nyní. Na stejné stránce se také můžete dozvědět více o tématu a hostovi. Příjem dotazů zaslaných předem bude ukončen v pondělí 22. 12. v 18:00, další otázky pak můžete pokládat v průběhu hodinového rozhovoru.

Miloš Szabo (* 1964 Bojnice, Slovensko) vystudoval Teologickou fakultu Komenského univerzity v Bratislavě, na kněze byl vysvěcen v roce 1988. Než mu to bylo umožněno, pracoval jako dělník v čistírně odpadních vod v Dusle Šaľa. Tajně vstoupil do Misijní společnosti sv. Vincence, v níž toužil pracovat na zahraničních misiích. Po působení v Levicích, Vráblích a v Bratislavě-Prievoze odešel roku 1995 do Čech, kde  pracuje jako diecézní kněz v pražské arcidiecézi. V současnosti působí jako farář farnosti u kostela sv. Prokopa Praha-Žižkov.

Několik let zastával funkci ředitele diecézního školního úřadu v Trnavě, v roce 2000 absolvoval studium kanonického práva na Katolické univerzitě v polském Lublinu. Je členem týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR na území hlavního města Prahy.

Zdroj: TS ČBK

Foto: www.farnost-zizkov.cz

(aj)

14. 12. 2008